شماره‌های پیشین نشریه

تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 41
تعداد نویسندگان 100
تعداد مشاهده مقاله 172,953
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9,840
نسبت مشاهده بر مقاله 4218.37
تعداد مقالات ارسال شده 100
نسبت دریافت فایل بر مقاله 240
  مجله پژوهش در علوم باغبانی 
 صاحب امتیاز موسسه تحقیقات علوم باغبانی

  •  مجله پژوهش در علوم باغبانی توسط موسسه تحقیقات علوم باغبانی منتشر می‌شود. این مجله با رویکرد تأمین منابع و اطلاعات علمی، تبیین جایگاه و ارایه راهکارهای حاصل از پژوهش‌های انجام شده در زمینه مسایل محوری علوم باغبانی، تشویق و ترغیب انجام پژوهش‌های کاربردی و ایجاد فضای مناسب برای تعامل و تبادل اندیشه‌ متخصصان و دست اندرکاران بخش کشاورزی در بخش‌های تحقیقاتی و دانشگاه‌ها، به صورت دو فصلنامه از پاییز  1399 فعالیت خود را آغاز نموده است.شماره جاری: دوره 2، شماره 2، دی 1402